Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry

kirja_jo_aukeavat_hiljaiset_silmut2.jpg

Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n jäsenenä toimia sotaleskien, sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistys tukee psyykkistä ja fyysistä selviytymistä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaalia kaatuneitten ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa, edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja jäsentensä virkistystoimintaa. Yhdistys on epäpoliittinen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista sekä osallistuu alaan liittyvään tutkimustoimintaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asiaankuuluvan luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahakeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Sotalesket hyväksytään yhdistyksen kunniajäseniksi vuosikokouksen ennakkopäätöksellä automaattisesti. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua myös henkilön, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

TAMPEREEN SEUDUN KAATUNEITTEN OMAISET RY
S ä ä n n ö t
18.05.2015
.
Sotaorpojen rekisteröinti
SOTAORPOREKISTERI: Kaatuneitten Omaisten Liitto käynnisti sotaorpojen rekisteröinnin paikallisten jäsenyhdistystensä (72) avustuksella. Tarkoituksena on selvittää elossa olevien sotaorpojen määrää ja tavoitella valtiovallan tunnustusta sotaorvoille. Rekisteröintilomakkeen ja täyttöohjeet voi pyytää jäsenyhdistyksestä tai Kaatuneitten Omaisten Liitosta tai tulostaa liiton nettisivulta www.kolry.fi  otsikon "Sotaorporekisteri" alta. Lomakkeen palautus omaan yhdistykseen. Sotaorvot, jotka vielä eivät ole minkään yhdistyksen jäseniä, mutta haluavat liittyä, palauttavat rekisteröintilomakkeen lähimpänä kotipaikkaansa toimivaan paikalliseen jäsenyhdistykseen tai Kaatuneitten Omaisten Liittoon. Henkilöt, jotka eivät halua tässä vaiheessa liittyä jäseneksi, palauttavat lomakkeen liittoon osoitteella KOL, PL 600, 00521 Helsinki.  Rekisteröintiä koskeva valtakunnallinen tiedotus eri medioissa käynnistettiin joulukuussa 2009 sanomalehtien välityksellä. Uusi tiedotuskampanja tehtiin vuoden 2011 alussa. Liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärät ovat kampanjan aikana kaksinkertaistuneet. Rekisteröinti jatkui vuoden 2011 loppuun  asti. Tähän mennessä on rekisteriin kirjattu 15633 sotaorvon tiedot eli tavoitettu on arviolta puolet elossa olevista, noin 30000 sotaorvosta. Rekisteröintikampanjan jälkeen jäsenistö odottaa valtiovallan tunnustusta tälle sodasta kärsineelle väestöryhmälle sekä rinnassa kannettavaa sotaorpotunnusta.                                                                             

STM Tiedote 180/2013                               

29.09.2013 13:00

Ministeri Risikko luovutti kunnianosoituksen sotaorvoille

Kunnianosoitus sotaorvoille                                        sotaorpotunnus_jpg_pyorea.jpg

SOTAORPOJEN TUNNUSTAMINEN
     Uolevi Utriainen
                                                            

Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan