Yhteystiedot

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Salhojankatu 38 B 37
33500 Tampere

Yhdistyksen puheenjohtaja
Vainio Laila
040-517 6561
Salhojankatu 38 B 37
33500 Tampere
lailaaulikki(at)gmail.com


Maksuliikenne ja jäsen- ja sotaorporekisterin ylläpito
Kaarina Toivonen,
Federleynkatu 7 A 27, 33400 Tampere
0400 207 865
ktoivonen(at)saunalahti.fi
-

Adobe Reader-

Sivuilla olevien pdf-tiedostojen avaamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Reader-ohjelman. Sen voit ladata tästä

Sivuston ylläpito

Kari Kurki 0400 836 453
kari.j.kurki(at)kolumbus.fi

TERVEYSTUTKATampereen kaupungin Terveystutkan haun avulla voit etsiä sinua kiinnostavia terveyttä edistäviä palveluja

Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry

kirja_jo_aukeavat_hiljaiset_silmut2.jpg

Yhdistyksen tarkoituksena on paikallisena Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n jäsenenä toimia sotaleskien, sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Yhdistys tukee psyykkistä ja fyysistä selviytymistä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös vaalia kaatuneitten ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa, edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja jäsentensä virkistystoimintaa. Yhdistys on epäpoliittinen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää ja tallentaa tietoa kaatuneitten omaisten vaiheista ja kokemuksista sekä osallistuu alaan liittyvään tutkimustoimintaan.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asiaankuuluvan luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja rahakeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Sotalesket hyväksytään yhdistyksen kunniajäseniksi vuosikokouksen ennakkopäätöksellä automaattisesti. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua myös henkilön, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

TAMPEREEN SEUDUN KAATUNEITTEN OMAISET RY
S ä ä n n ö t
18.05.2015

Sotaorpojen rekisteröinti
Kaatuneitten Omaisten Liitto käynnisti sotaorpojen rekisteröinnin paikallisten jäsenyhdistystensä kanssa.
Tarkoituksena oli selvittää elossa olevien sotaorpojen määrää ja tavoitella valtiovallan tunnustusta sotaorvoille,
Rekisteröityminen oli mahdollista yhdistysten ja Liiton yhteistyönä.
Yhdistykset saivat paljon uusia jäseniä jopa niin paljon, että jäsenmäärät lähes kaksinkertaistuivat.
Pieni huolenaihe jäi kuitenkin koska n. viisituhatta ei halunnut liittyä jäseneksi mihinkään yhdistykseen. Tunnustuksen he silti saivat.
Rekisteröintiä koskeva valtakunnallinen tiedotus aloitettiin eri medioiden kautta joulukuussa 2009 ja toistettiin vuonna 2011. Yhdistykset tiedottivat lähes koko ajan eri yhteyksissä käynnissä olevasta rekisteröinnistä.
Valtiovalta antoi – kauan odotetun ja toimijoilta paljon panoksia vaatineen valtiovallan tunnustuksen 27.9.2013. 
Asiakirjan ovat allekirjoittaneet pääministeri Jyrki Katainen ja sosiaaliministeri Paula Risikko. 
Tämän tunnustamisen jälkeen Liitto onnistui saamaan RAY:n rahoittamaan sekä tunnustusasiakirjan että sotaorpotunnuksen, jonka on suunnitellut taiteilija
Aimo Vuorinen.
Tunnus otettiin virallisesti käyttöön Liiton hengellisillä ja kulttuuripäivillä Turussa
6.-7. syyskuuta 2014.
Yhdistykset ovat juhlissaan luovuttaneet käyttöön oikeutetuille jäsenilleen  sotaorpotunnuksen, jonka käytölle  Kaatuneitten Omaisten Liitto on laatinut ohjeistuksen. Sotaorpotunnuksen käyttö
Rekisteröinti jatkuu 30.06.2016 saakka, jonka jälkeen rekisteri suljetaan!

 SOTAORPOREKISTERI AVOINNA 7.2.-31.8.2018
Kaatuneitten Omaisten Liiton hallitus on kokouksessaan 7.2.2018 päättänyt, että sota- orporekisteri pidetään auki 7.2.-31.8.2018.  Liitto tiedote www.kolry.fi -sivuilla, josta voi tulostaa rekisteröitymislomakkeen.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry käynnisti vuonna 2009 sotaorpojen rekisteröintityön yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa. Yhtenä tavoitteena oli kiinnittää valtiovallan huomiota sotaorpojen aseman tunnustamiseen. Kampanjalla saatiin sotaorporekisteriin kirjattua yli 16 000 sotaorvon tiedot.
Mutta elossa on vielä tuhansittain, ehkä jopa 20 000, orpoa, joiden nimi puuttuu rekisteristä.  Siksi sotaorporekisteri on päätetty avata uudelleen parin vuoden kiinniolon jälkeen.
Sotaorvot ovat saaneet v. 2013 valtiovallalta kunnianosoituksen ja v. 2014 sotaorpotunnuksen(rintamerkin), jonka ovat saaneet kaikki rekisteröityneet sotaorvot. Liiton ja paikallisten/ alueellisten yhdistysten tavoitteena on toimia sotaorpojen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja sodissa kaatuneitten tai sodan johdosta menehtyneiden muiston vaalimiseksi.
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry :n kautta saa rekisteröintilomakkeen
(http://www.tsko.palvelee.fi tai Helena Kallio puh. 040 761 8157).
Rekisteröinnin voi hoitaa myös suoraan Liittoon (internet -osoite: www.kolry.fi).
Sotaorporekisteriin kirjautuminen ei edellytä yhdistykseen liittymistä..

Sotaorpotunnus dokumentteineen postitetaan liitosta tämän vuoden loppuun mennessä uusille kriteerit täyttäville sotaorvoille sekä niille sotaorvoille, jotka ovat liittyneet yhdistyksiin rekisterin ollessa suljettuna.

Sotaorporekisteriin on mahdollista edelleen ilmoittautua täyttämällä liittymislomakkeen ja palauttamalla sen joko jäsenyhdistyksiin tai liiton toimistolle.  - KOL:n sotaorporekisterilomake (pdf), lomakkeen täyttöohje (pdf)

SOTAORPOTUNNUS KUOLINILMOITUKSIIN
Sotaorpotunnus on nyt saatavissa myös kuolinilmoituksiin. Liitto lähettää valtakunnan päälehtien symbolikuvastoon
sotaorpotunnuksen graafisen kuvan joulukuun 2015 aikana.
 

Kunnianosoitus sotaorvoille Tunnus_Hyva.JPG

SOTAORPOJEN TUNNUSTAMINEN
     Uolevi Utriainen

Sotaorpotunnus – kuolinilmoitukseen                            

Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan.