Uutisointia

TUKEA VAIKEASSA TILANTEESSA OLEVILLE SOTAORVOILLE
Helsingin rintamamiesten asunto- ja tukisäätiö on lahjoittanut Kaatuneitten Omaisten Liitolle
rahaa jaettavaksi vaikeassa tilanteessa oleville sotaorvoille. Liitto on puolestaan kohdentanut
summan yhdistyksille jäsenmäärän mukaan. Yhdistysten tulisi nyt pikaisesti nimetä jäsenistöstään tuen saajat. Avustussumma henkilöä kohden voi olla 200 – 1000 euroa. Perusteena tuen saamiselle voi olla esimerkiksi suuret lääkekustannukset, hammaslääkärin tarve, silmälasien uusinta, omaishoitajuus,  vaikea ongelmakohta kodissa ym.
Ehdotus tuen tarpeessa olevasta sotaorpojäsenestämme tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle
elokuun aikana. Esitykseen tarvitaan seuraavat tiedot: avunsaajan nimi, avunsaajan tilinumero sekä muutaman sanan perustelu k.o. henkilön avun tarpeelle. Esitykset käsitellään tietenkin
luottamuksellisesti. Jos tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä Hanna Tähteen tai Laila Vainioon.

SOTA-AJAN KIRJEISTÄ ELOKUVA JA INTERNET-PALVELU

  Youtube

                                                                                                            

 Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus eli sote-uudistus


Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta

Gerontologian professori Marja Jylhä kertoo maanantain 16.3.2015
A-studiossa vanhustenhoidon tilasta. Yle-Areena

YLE-Areena Ajankohtainen kakkonen

YLE-Uutiset  96-vuotias ryhtyi vanhustyön vapaaehtoiseksi: "Erkki pelastaa päivän!"


Aamulehti 8.3.2018 Mielipide Riitta Räsänen
Hätähuuto vanhusten palvelujen puolesta –
kurjistuminen on ollut nähtävissä jo useita vuosia

Barbro Björkfelt:  Isästäsi et saa puhua

Kentälle jääneet sotilaat ja niiden tunnistaminen
Kentälle jäi viime sodissa n. 10000 sotilasta, joista vuonna 1992 alkaneissa etsinnöissä
ja kaivauksissa
on löydetty 1150 ja niistä tunnistettu 355 sotilasta.
Kaatuneitten Omaisten Liitto yhdessä Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen kanssa kartoittaa kentälle jääneitä sotilaita.
Liitolta on myöhemmin tulossa kysely, johon toivotaan kaikkien niiden vastaavan,
joiden isä on edelleen kadoksissa. Kyselyssä kysytään mm. joukko-osasto,
missä paikassa ja koska kentälle jääminen tapahtui.
Näin pyritään helpottamaan vielä jatkuvia etsintöjä ja uhrien tunnistamista. Tunnistamisessa on suurena apuna tuntolevyn numero, mutta myös DNA-tutkimuksia tehdään.   DNA-pankki ja sen taustaa